Personvernerklæring

Ditt personvern er viktig for oss og vi forklare her hvordan og hvorfor vi samler inn og bruker personopplysninger om deg og hvordan vi behandler dine personopplysninger. 

Hva er en personopplysning?

En personopplysninger er alle former for data, informasjon og opplysninger som kan knyttes til en enkeltperson, direkte eller indirekte, herunder blant annet navn, postadresse, e-postadresse, IP-adresse og telefonnummer. I denne personvernerklæringen kan du lese om hvilke personopplysninger Memo Elektro AS er behandlingsansvarlig for. 

Vi behandler i hovedsak opplysninger om deg i følgende tilfeller:

 • Du har sendt oss en henvendelse gjennom mail, skjema på nettsiden, på telefon eller ved 1:1 kontakt 
 • Du er kunde av oss
 • Du har bedt om innsyn etter offentlighetsloven
 • Du abonnerer på vårt nyhetsbrev
 • Du har søkt jobb hos oss
 • Du er journalist og har tatt kontakt med oss for en uttalelse
 • Du besøker vår hjemmeside www.memoelektro.no

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Memo Elektro AS AS behandler opplysninger om navn, postadresse, e-postadresse, telefonnummer, IP-adresser, brukernavn, passord, pålogging og aktivitet samt informasjon våre kunder lagrer hos oss når vi leverer våre tjenester. Det er frivillig å gi oss tilgang til dine personopplysninger. I enkelte tilfeller vil vi imidlertid kunne trenge slik informasjon for å levere avtalte tjenester, kontakte deg, mv. 

Memo Elektro AS behandler personopplysninger i tråd med den til enhver tid gjeldende lov og forskriftsregulering, og i henhold til eventuelle vedtak fattet av offentlig myndigheter.

Hvordan bruker vi personopplysninger om deg?

Dine personopplysninger er nødvendig for at vi skal kunne levere en så gode tjenester som mulig. For å klare dette bruker vi blant annet personopplysninger til følgende formål:

 • For å levere avtalte tjenester og få tjenestene til å fungere best mulig
  • Memo Elektro AS behandler personopplysninger og andre former for data for å levere de avtalte tjenestene
 • Til å administrere kunde- og leverandørforhold
  • Memo Elektro AS behandler personopplysninger for å kunne kommunisere med kunder og leverandører, registrere nye kunder og leverandører, herunder registrere aktuelle kontaktpersoner knyttet til våre kunder og leverandører, og for å etablere nye brukerkontoer i våre systemer.
 • For å utarbeide statistikk og å forstå markedstrender
  • Memo Elektro AS utarbeider statistikk og kartlegger trender for å forbedre og videreutvikle våre tjenester.
 • Til å forhindre sikkerhetsbrudd og uønsket aktivitet
  • Det er viktig for oss å sikre at våre tjenester er så trygge som mulig. Derfor gjør vi det vi kan for å forhindre uønsket og kriminell aktivitet.

Dersom du samtykker til det, kan vi også behandle dine personopplysninger til andre formål enn de som er oppgitt over. De opplysninger vi samler inn for ovennevnte formål inkluderer både opplysninger du selv oppgir, og den informasjonen vi samler inn når du bruker våre nettsider.

Hvem er behandlingsansvarlig?

Memo Elektro AS ved daglig leder er behandlingsansvarlig for de personopplysninger vi behandler i forbindelse med bruk av våre nettsider og tjenester, eller når du kommer i kontakt med oss på annen måte.

Når sletter vi personopplysningene?

Memo Elektro AS oppbevarer ikke personopplysninger lengre enn det som er nødvendig for å levere våre tjenester eller for å oppfylle formålet med behandlingen på annen måte.

Hvem deler vi personopplysninger med?

Med mindre du har gitt særskilt samtykke til utlevering av personopplysninger, vil dine personopplysninger kun bli utlevert til andre der dette er nødvendig for å oppfylle vår oppdragsforpliktelse. Vi deler også personopplysninger med våre underleverandører, eventuelt også med offentlige myndigheter dersom det foreligger en lovfestet utleveringsplikt.

Med mindre du blir informert om noe annet, lagres de personopplysninger som Memo Elektro AS behandler på servere som befinner seg i Norge og/eller innen EU/EØS-området.

Databehandlere

Når tjenesteleverandører behandler personopplysninger på vegne av Memo Elektro AS, stilles det krav til behandlingen av personopplysninger. Det skal alltid inngås en databehandleravtale mellom partene i henhold til gjeldende lov. Avtalen skal etablere klare ansvars- og myndighetsforhold med alle som opptrer som databehandlere for Memo Elektro AS. Personopplysninger skal blant annet ikke brukes til andre formål enn det som er avtalt

Rett til informasjon

Du har rett til å be om bekreftelse på om personopplysninger om deg behandles i Memo Elektro AS. Dersom vi behandler opplysninger om deg, har du videre rett til innsyn i personopplysningene, og få utlevert en kopi. Du har også krav på å få tilsendt informasjon dersom vi oppdager brudd på personvernsikkerheten som utgjør en risiko for dine personopplysninger. 

Retting av opplysninger

Dersom du oppdager at Memo Elektro AS har lagret personopplysninger om deg som ikke er riktige (f.eks. feil adresse, e-postadresse, navn, bosted eller lignende) har du rett til å be om at disse opplysningene blir rettet opp.

Du har videre rett til å motsette deg behandling av personopplysninger og rett til å motsette deg personprofilering og automatiserte avgjørelser. Når det gjelder kravet om sletting er det et unntak for de opplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene i en spesifikk periode.

Dersom du mener vi ikke har behandlet dine personopplysninger på en tilfredsstillende måte har du rett til å klage til Datatilsynet

Kontaktinformasjon ved innsyn eller spørsmål om rettigheter

Ønsker du innsyn i egne personopplysninger kan henvendelsen sendes per e-post til post@memoelektro.no.