MEMO Elektro

Vi er totalleverandør av elektriske anlegg innen nybygg, rehabilitering/ombygging og service.

Våre satsningsområder er kontor/næringsbygg, utsalgslokaler/butikkjeder, leiligheter/boliger og produksjonsanlegg.

Virksomheten har et godt innarbeidet HMS- og internkontrollsystem, som benyttes i alle ledd av driften. Systemet revideres og forbedres kontinuerlig, og alle ansatte mottar ny utgave av HMS/IK-håndboken hvert år.

Alle montører er fagarbeidere innen sitt område. Vi er også en opplæringsbedrift for elektrobransjen.

Vi utfører arbeid over hele landet.

Alle våre montører er utstyrt med instrumenter for utføring av forskriftsmessig sluttkontroll. Dette legges til grunn ved utarbeidelse av samsvarserklæringer.

Montørene har også håndholdte terminaler for effektiv og korrekt overføring av risikoanalyse, sluttkontroll samt arbeids- og materiellkostnader.

Vi har våre forsikringer hos Sparebank1. Næring, ansvar entreprenør, yrkesskade, ulykke, uførepensjon, obligatorisk tjenestepensjon.