Lager

Norge er et land med et fluktuerende klima. Derfor er det avgjørende å lagre varer i bygg med rett temperatur, året rundt. Samtidig skal kostnadene holdes så lave som mulig.

Et lagerbygg er alltid ment for oppbevaring, men varene som befinner seg på lageret legger føringer for hvordan bygget utformes. 

Et lager i et kunstgalleri vil for eksempel ha svært annerledes krav til luftkvalitet, ventilasjon og oppvarming, sammenlignet med et lagerbygg for en bedrift som selger bildekk.

Lagerbygninger tilpasset produktene du selger

I Memo Elektro har vi lang erfaring med elektro-arbeid innen lager og logistikk. Vi vet derfor hvilke faktorer som er viktige å evaluere når man skal bygge nytt eller renovere et lagerbygg.

Som regel handler det om to ting: Optimale forhold for lagring av varene, og kostnadsreduksjon. Er man grundig i starten, kan man få begge deler. 

For nye bygg starter vi alltid med å se på plantegningene, mens eksisterende lagerbygg som skal pusses opp besøkes i form av en befaring. På denne måten kartlegger vi hvilke utfordringer som finnes på stedet, og utarbeider forslag til hvordan disse kan løses. Hele veien tar vi høyde for hva slags varer som skal lagres i bygget og hvilke krav disse stiller til miljøet og omgivelsene. 

Automatiserte løsninger for lagerbygg

Lager og logistikkbransjen har god nytte av byggautomasjon. Vi leverer gode løsninger for automatisk styring av eksempelvis belysning, ventilasjon og oppvarming. 

Slike systemer gjør det mulig å opprettholde gode klimatiske forhold i bygget året rundt, uten at kostnadene løper løpsk. Vi kan også bistå med ansattopplæring, så de også kan lære de gode rutinene.

Vi ivaretar sikkerheten på lageret

Det ligger ofte store verdier knyttet til varene som oppbevares på lageret. Uforutsette hendelser som brann, innbrudd eller hærverk kan derfor få enorme konsekvenser for bedriften. Dette gjelder spesielt hvis sikkerhetssystemene man har på plass ikke tilfredstiller kravene fra forsikringsselskapet.

Også her kan Memo Elektro bistå. Vi benytter oss av de beste løsningene på markedet når det gjelder brannalarm, videoovervåkning, innbruddsalarm og adgangskontroll. 

Når vi har gjort jobben med det elektriske i bygget kan du også være hundre prosent sikker på at alt er gjort forskriftsmessig. Vi hjelper også til med alt av vedlikehold gjennom våre serviceavtaler. 

Trenger du bistand med elektro på lageret?

Vi tar jobber med både nye lagerbygg og renovering. Be om en gratis befaring.