Pålitelige el-løsninger til kontoret

Alt du trenger av elektriske installasjoner håndterer vi. Så kan du fokusere på bedriften din. 

Ingen kontorer er like. Der de toppmoderne kontorene er mer rigget for fremtiden, finner du kanskje mer moderne løsninger eller smarthussystemer. Helt andre forhold venter i eldre kontorlokaler, der man må forholde seg til andre ting for å holde de elektriske systemene ved like. ¨ 

Uansett hva, vet våre eksperter hvordan du får mer ut av dine lokaler. 

Øk motivasjonen med god belysning

Belysning har mer å si for trivselen enn man kanskje skulle tro. Det gir de ansatte økt produktivitet, og det blir hyggeligere å være i lokalene. Husk også at god belysning ikke betyr sterkt lys - snarere at lyskildenes styrke og plassering også er tilpasset området. 

Dette faget kalles lysdesign. I Memo Elektro har vi bred erfaring med kontorbelysning, og vi starter alltid med en befaring. Her vil vi kartlegge behov og arbeidsoppgaver, og lytte til de ansatte for å finne deres behov. De fleste sier at belysningen er viktigere enn antatt. 

El-anlegget skal fungere - alltid

De ansatte skal kun konsentrere seg om arbeidsoppgavene sine. El-anlegget skal kun fungere, og gi dem alt det de trenger. Det betyr at belysningen, stikkontaktene og Wi-Fi-dekning i alle rom må være på plass. Det skal ikke koste noe energi å koble seg opp til storskjermen på møterommet.

Vi har sett veldig mange kontorlokaler, enten de er gamle eller nye. Vi kjenner til de typiske utfordringene man har i slike lokaler, og hvordan man best løser dem.

Internkontroll og serviceavtaler på kontoret

Memo Elektro tilbyr internkontroll. Målet med dette er å undersøke og påse at el-anlegget og andre el-systemer på kontoret er i forskriftsmessig stand. Vi vil samtidig avdekke eventuelle svakheter, og komme med forslag til forbedringer om det trengs.

Internkontroller er ofte en del av våre serviceavtaler, som igjen innebærer at vi kommer på besøk jevnlig. Da vil vi kartlegge dine behov, parallelt med at bedriften vokser. Hvis du skal utvide driften og/eller etablere nye/flere områder, er det godt å ha en elektropartner som vet hva du trenger.

Sikkerhet og adgangskontroll på kontoret

Sikkerhetssystemer er et must for et kontorlokale. I Memo Elektro kan vi sette opp løsninger som er tilpasset din bedrifts lokaler. Det kan være alarmsensorer ved dører og vinduer, merking av nødutganger, nødlys og eventuelt kameraovervåkning. Vi kjenner til lovverket for bruk av overvåkning og andre sikkerhetssystemer, og hjelper deg å finne riktig løsning. 

Samtidig kjenner vi flere systemer for adgangskontroll, alt fra enklere varianter med nøkkelbrikke og PIN-kode, til avanserte løsninger der man for eksempel benytter fingeravtrykk for å få tilgang til bygget. Også her kjenner vi lovverket knyttet til blant annet personvern, slik at du får en løsning som er trygg og god både for bedriften og de ansatte.

Vi kan gjøre kontorlokalene dine bedre

Vi i Memo Elektro gjør gjerne befaring i kontorlokalene dine. Ta kontakt i dag.