Bruk oss til lovpliktig internkontroll

Internkontroll av el-anlegget er sikrer at helse, miljø og sikkerhet (HMS) er ivaretatt i din bedrift. Du er lovpålagt å gjennomføre slike kontroller, for å avdekke problemer før alvorlige situasjoner oppstår.

De fleste branner og ulykker har rot i det elektriske anlegget. Derfor er vi i Memo Elektro svært opptatt av å gjennomføre internkontroller på en grundig og profesjonell måte. 

Internkontroller er livreddende

En internkontroll skal først og fremst avdekke feil på el-anlegget. Dette er livsviktig, i og med at feil på anlegget ofte kan resultere i brann. Dermed er internkontrollen med på å forhindre både materielle skader, personskader og dødsfall. 

I internkontrollen for næringsbygg er følgende inkludert:

  • Sjekk av bedriftens internkontrollsystem, og stikkprøver av el-anlegg og elektriske apparater. Om bedriften ikke har et eget internkontrollsystem, vil det bli utført en full sjekk av hele el-anlegget. 
  • Termografering av utsatte deler av el-anlegget for å avdekke eventuell varmegang utenfor forventede verdier.

For landbruksbygg gjennomføres alltid en full kontroll inkludert termografering av hele el-anlegget. For privatboliger gjøres en brannforebyggende el-kontroll ihht. NRK 405-2-2.

God dokumentasjon og vedlikeholdsplaner

Dokumentasjon er en viktig del av internkontrollen. Dette beskriver de eventuelle funnene, og hva som må gjøres for å utbedre el-anlegget. Vi kan også sette opp en vedlikeholdsplan, for å forhindre fremtidige problemer.

I tillegg vil våre internkontroller gi anbefalinger om utbedringer av el-anlegget som kan/bør gjøres. Vi har lang erfaring, og ser ofte muligheter/utfordringer som bedriftens ledelse ikke har registrert.

Vi setter vår stolthet i å være en allsidig elektropartner med bred erfaring, som setter akkurat dine behov og dine utfordringer i fokus.

Bestill internkontroll hos oss

Profesjonell kontroll utført til avtalt tid og avtalt pris. Kontakt oss for et uforpliktende tilbud.