Elbilladere for offentlige bygg

For å sikre at alle personbiler og lette varebiler er nullutslippskjøretøy innen 2025 trenger vi gode ladeløsninger - også i offentlige bygg. 

Elbil er et viktig satsningsområde for myndighetene for å redusere klimagassutslippene. Utslippene fra hele transportsektoren skal halveres innen 2030.

Nye bygg må tilrettelegges for elbillading

1. juli 2021 kom det viktige endringer i TEK17. Da ble det lovfestet at alle nye bygg skal tilrettelegges for lading av elektriske kjøretøy. Dette fordi vi må gjøre det enkelt for folk å ha elbil - hvis ikke vil man ikke lykkes i å elektrifisere den norske bilparken.

I lys av målsetningene er det naturlig at offentlige bygg går i front for det grønne skiftet og overgangen til elektriske biler. I Memo Elektro har vi allerede lang erfaring med å jobbe opp mot offentlig sektor.

Vi vet hvilke krav som stilles til trygge og effektive ladeanlegg, og kan bistå uavhengig av størrelsen på ønsket ladeinfrastruktur. Vi blir gjerne med helt fra planleggingsfasen, slik at anlegget blir riktig dimensjoner, rustet for fremtiden og forskriftsmessig montert. Våre analyser avdekker energiforbruk, ladebehov og kostnader knyttet til drift og vedlikehold.

Elbilladere også for eldre bygg

For nye bygg er ladeløsninger for elbiler nå en naturlig del av planleggingen, ettersom TEK17 krever dette. Samtidig finnes det mange eldre offentlige bygg, som også har behov for elbilladere for ansatte og besøkende.

På samme måte som for bedrifter, borettslag og privatpersoner, leverer vi ladeanlegg til det offentlige. Hvor gammelt bygget er, om parkeringen er inne eller ute, og hvor mange biler det er plass til, spiller ingen rolle. Vi gjør kostnadsfri befaring, og finner de beste løsningene for det aktuelle bygget. At ladeanlegget er tilpasset norske forhold, er en selvfølge. 

Fleksible betalingsløsninger

Mange offentlige bygg har behov for en god betalingsløsning for det ladeanlegget sitt. Det kan ofte være aktuelt med ansattparkering med fri bruk, mens gjesteparkeringen har lading mot avgift. Vi kjenner de ulike aktørene og løsningene i markedet, og kan bistå slik at parkeringsanlegget oppfyller de ulike behovene man har. 

Å dimensjonere med tanke på fremtiden er viktig, og vi kan bistå med analyser av energiforbruk, ladebehov og kostnader for installasjon, drift og vedlikehold. I mange tilfeller finnes det også et ønske om fleksible betalingsløsninger. Også dette har vi mye erfaring med.

Om ladestasjonene skal settes opp utendørs eller innendørs, spiller ingen rolle. Vi har lang fartstid med begge deler, og leverer alltid anlegg som tåler norske forhold.

Zaptec er vår hovedleverandør

Zaptec er markedslederen innen elbilladere, og vår foretrukne leverandør. Zaptecs ladestasjoner er nette og små, samtidig som de er holdbare, brukervennlige og tåler norske værforhold. Foruten Zaptec har vi også god kjennskap til de andre større leverandørene i det norske markedet, som Easee, Schneider, Defa og Folkeladeren.

Vi tilbyr gratis befaring

Ta kontakt med oss dersom du har behov for elbillading, så finner vi de beste løsningene sammen.