Elbilladere for sameier og borettslag

Elbiler får vi bare flere av, og det betyr endringer i behov for deg som bor i borettslag. Vi hjelper borettslaget med å tilrettelegge for lading i garasjeanlegg og andre p-plasser.

1 januar 2021 ble borettslagsloven endret. Nå må styret i et borettslag/sameie ha en saklig grunn for å nekte beboere å sette opp ladepunkter for elbil. Tanken bak lovendringen er å forenkle prosessen med å bytte ut fossilbilen, selv uten full råderett over egen parkeringsplass.

Ladeanlegg for små og store borettslag

Memo Elektro har fått mange henvendelser om ladeanlegg til borettslag og sameier. Fellesnevneren er at styret ønsker et pålitelig og driftssikkert anlegg, ideelt sett med en moderne betalingsløsning.

Vi hjelper gjerne til i planleggingsfasen, slik at anlegget blir riktig dimensjonert for nåværende og fremtidig bruk. Skalerbare løsninger er helt nødvendig.

Uansett om anlegget er ute eller inne, stort eller lite, benytter vi selvfølgelig kun utstyr og produkter av høy kvalitet. Alle beboerne skal føle seg trygge på at ladeanlegget er forskriftsmessig montert, og følges opp med tanke på drift og vedlikehold.

Fleksible betalingsløsninger

Selv om mange har byttet til elbil, har flertallet fremdeles fossile biler. De fleste borettslag ønsker seg derfor et ladeanlegg med individuell betaling, slik kun de som benytter anlegget må betale. Vi i Memo Elektro vet hvilke løsninger du kan velge mellom, og kan komme med anbefalinger basert på behovene dine.

Husk også at i Oslo kommune kan du søke om støtte til utbygging av ladeanlegg. Denne ordningen dekker opptil 20% av investeringskostnadene, begrenset oppad til 1 000 000 kr og 5000 kr per ladepunkt.

Vi tilbyr gratis befaring

Ta kontakt med oss dersom borettslaget ditt skal montere elbilladere. Sammen finner vi de beste løsningene.