Elbillader for bedrifter

For å nå klimamålene vi har satt oss, må vi redusere antall fossilbiler. Men skal vi gjøre det, må vi ha en god infrastruktur for lading. Vi kan hjelpe deg med å finne rett løsning. 

Mange bedrifter er opptatt av miljøavtrykket sitt, og har man tjeneste- og/eller firmabiler er det viktig å vurdere elbil. Hos Memo Elektro har vi flere bedrifter som vil elektrifisere bilparken, eventuelt tilrettelegge for elbillading på jobb.

Fleksible løsninger for selskapets elbiler

Når mange elbiler skal lades samtidig, krever det mye strøm. Memo Elektro kjenner alle krav rundt infrastrukturen til ladeanlegg, være det seg noen få ladere eller hundrevis. Vi loser dere gjennom prosessen, fra rådgivning og planlegging til selve installasjonen.

Det er viktig å dimensjonere med tanke på fremtiden. Vi kan bistå med analyser av energiforbruk, ladebehov og kostnader for installasjon, drift og vedlikehold. Ofte er det ønskelig med fleksible betalingsløsninger. Det kjenner vi godt til.

Hvorvidt ladestasjonene skal settes opp utendørs eller innendørs, spiller ingen rolle. Vi har lang fartstid med begge deler, og leverer alltid anlegg som tåler norske forhold.

Pålitelige leverandører

Elbilladere er høyteknologiske enheter, og våre hovedleverandøre er markedslederene Zaptec og Easee. 

Zaptec produserer pålitelige ladestasjoner med høy holdbarhet, som tåler norske værforhold. Easee utvikler og produserer alle produkter i Skandinavia, og eksporterer til totalt 17 europeiske land.

Elbillading for ansatte og besøkende

Å montere elbilladere er også viktig for bedrifter som ikke har transport eller firmabiler. Myndighetene jobber nå aktivt for at alle nye personbiler skal være nullutslippsbiler innen 2025. Det er dermed fortsatt gunstig å velge elbil, for både miljøet og lommeboken. Derfor øker andelen elbiler på veiene mer og mer for hvert år som går.

Samme tendens ser man på parkeringsplassene til landets bedrifter. Det finnes per nå ikke noe krav om at bedrifter skal tilby lademuligheter, slik det gjør for borettslag og sameier. Likevel velger mange bedrifter å sette opp ladestasjoner slik at ansatte med elbil kan lade ved behov. Dette kommer også besøkende med elbiler til gode.

Størrelsen på anlegget, antall ladestasjoner og så videre, vil naturligvis variere fra bedrift til bedrift. Vi kan uansett hjelpe dere, enten dere trenger ladeplass til 5 biler eller 200.