Åpenhetsloven

I Memo Elektro er vi stolte av den etiske forretningspraksisen vi har skapt, og verdiene vi etterlever. Memo Elektro er en del av ElteraGruppen og deres arbeid med åpenhetsloven.

Våre etiske retningslinjer er en viktig rettesnor for oss alle. Den definerer hvordan vi skal opptre overfor våre hverandre, våre kunder og våre samarbeidspartnere. Retningslinjene beskriver også hva som forventes av oss i det daglige arbeidet.

Her kan du lese mer om våre forpliktelser tilknyttet Åpenhetsloven.

Vårt arbeid med åpenhetsloven

Code of Conduct

ElteraGruppen forventer at alle våre leverandører og samarbeidspartnere overholder lignende prinsipper som de beskrevet i våre etiske retningslinjer. Forventningene våre til leverandørene og samarbeidspartneren, reguleres i den relevante kontrakten. 

Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger for å identifisere, forebygge, redusere og redegjøre for hvordan vi håndterer risiko for menneskerettighetsbrudd i vår virksomhet og vår verdikjede.

Ta kontakt med oss om du har spørsmål knyttet til Åpenhetsloven

Vi overholder relevante nasjonale og internasjonale lover, regler, forskrifter og normer i vårt daglige arbeide eller i vår(e) virksomhet(er). Som en del av denne forpliktelsen jobber vi fokusert med vårt ansvar for å respektere menneskerettighetene i tråd med FNs veiledende prinsipper for ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter (UN Guiding Principles on Business and Human Rights - UNGP) og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv.